header

CALENDAR

 

 

June 2018

 

Fri, Jun 1, 2018 Sat, Jun 2, 2018
 

 Adult Level I #1

Scoring Series #1

Sun, Jun 3, 2018 Mon, Jun 4, 2018 Tues, Jun 5, 2018 Wed, Jun 6, 2018 Thurs, Jun 7, 2018 Fri, Jun 8, 2018 Sat, Jun 9, 2018
      Building Your Foundation

Ladies Level I #2

Scoring Series #2

Adult Level I #1

Scoring Series #1

Yoga For Golf

Ladies Level I #1

Adult Level I #2

Ladies Level II 

 

 

 

 

 

 

 

Sun, Jun 10, 2018 Mon, Jun 11, 2018 Tues, Jun 12, 2018 Wed, Jun 13, 2018 Thurs, Jun 14, 2018 Fri, Jun 15, 2018 Sat, Jun 16, 2018
    Golf, Mindfulness, & Meditation  

  Ladies Level I #2

Scoring Series #2

Adult Level I #1

Scoring Series #1

Yoga For Golf

 

Ladies Level I #1

Adult Level I #2

 

 

 

 

Sun, Jun 17, 2018 Mon, Jun 18, 2018 Tues, Jun 19, 2018 Wed, Jun 20, 2018 Thurs, Jun 21, 2018 Fri, Jun 22, 2018 Sat, Jun 23, 2018
  Solid Hit, Compression, & Power

Ladies Level I #1

Adult Level I #2

  Ladies Level II

 Ladies Level I #2

Scoring Series #2

Adult Level I #3

Scoring Series #3

Yoga For Golf

   

 

 

 

 

Sun, Jun 24, 2018 Mon, Jun 25, 2018 Tues, Jun 26, 2018 Wed, Jun 27, 2018 Thurs, Jun 28, 2018 Fri, Jun 29, 2018 Sat, Jun 30, 2018
         Ladies Level II   

Adult Level I #3

Scoring Series #3

Yoga For Golf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colour Legend

 

Pink - Meg Chapman, Head Teaching Professional

Green - G.W. King, Associate Teaching Professional

Blue - Gary Jeffrey, Associate Teaching Professional

Orange - Scott Bell, Assistant Teaching Professional

 

 

 

 

 


 

 

July 2018

 

Sun, July 1, 2018 Mon, July 2, 2018 Tues, July 3, 2018 Wed, July 4, 2018 Thurs, July 5, 2018 Fri, July 6, 2018 Sat, July 7, 2018

 

         

 Adult Level I #3

Scoring Series #3

Yoga For Golf

Sun, July 8, 2018   Mon, July 9, 2018 Tues, July 10, 2018 Wed, July 11, 2018 Thurs, July 12, 2018 Fri, July 13, 2018 Sat, July 14, 2018
            Yoga For Golf
Sun, July 15, 2018 Mon, July 16, 2018 Tues, July 17, 2018 Wed, July 18, 2018 Thurs, July 19, 2018 Fri, July 20, 2018 Sat, July 21, 2018
            Yoga For Golf
Sun, July 22, 2018 Mon, July 23, 2018 Tues, July 24, 2018 Wed, July 25, 2018 Thurs, July 26, 2018 Fri, July 27, 2018 Sat, July 28, 2018
            Yoga For Golf
Sun, July 29, 2018 Mon, July 30, 2018 Tues, July 31, 2018
     

 

 

 

Colour Legend

 

Pink - Meg Chapman, Head Teaching Professional

Green - G.W. King, Associate Teaching Professional

Blue - Gary Jeffrey, Associate Teaching Professional

Orange - Scott Bell, Assistant Teaching Professional